Yürek yakan şehadeti münasebetiyle İmam Cevad hakkında kısa bilgiler...

 

 

 

 

 

Ehlader Araştırma Bölümü

 

 

S. 1- İmam Cevad (a.s)'ın meşhur lâkapları ve künyesi Nedir?

 

C. 1- Lakapları, Cevad ve Taki; künyesi ise Ebu Caferi'dir.

 

S. 2- İmam Cevad (a.s)'ın anne ve babasının isimleri nelerdir?

 

C. 2- Babası, İmam Rıza (a.s), annesi ise Hayzaran (a.s)'dır.

 

S. 3- İmam Cevad (a.s) ne zaman ve nerede dünyaya gelmiştir?

 

C. 3- Hicretin 195. Yılında, Recep ayının onuncu, başka bir rivayete Ramazan ayının on beşinci veya on dokuzuncu günü Medine-i Münevvere'de dünyaya gelmiştir.

 

S. 4- İmam Cevad (a.s)'ın hayat dönemi kaç bölüme ayrılır?

 

C. 4- İki bölüme ayrılır.

 

1) İmametten önceki dönem

 

2) İmamet dönemi.

 

S. 5- İmam Cevad (a.s)'ın imamet müddeti kaç yıl sürmüştür?

 

C. 5- On sekiz yıl.

 

S. 6- İmam Cevad (a.s) kaç yaşında imamet makamına erişti?

 

C. 6- Yedi yaşında.

 

S. 7- Bütün İmamlardan daha genç olarak şahadete erişen İmam hangisidir ve şehit edildiklerinde kaç yaşında idi?

 

C. 7- İmam Cevad (a.s)'dır, şahadete eriştiğinde 25 yaşında idi.

 

S. 8- İmam Cevad (a.s)'ın imamet dönemi hangi tağutun zamanına rastlamıştır?

 

C. 8- İmam Cevad (a.s)'ın imamet dönemi, iki tağutun yani Abbasi halifelerinin yedinci ve sekizincisi olan Me'mun ve Mu'tesim'in hükümeti dönemine rastlamıştı.

 

S. 9- İmam Cevad (a.s), kaç yaşında babası İmam Rıza (a.s) ile birlikte Mekke'ye müşerref oldular?

 

C. 9- İmam Cevad (a.s) dört yaşlarında babası İmam Rıza (a.s) ile birlikte umre ameli için Mekke'ye müşerref oldular.

 

S. 10- İmam Cevad (a.s) ile İmam Hadi (a.s)'ın Ahvaz'da halkın işlerine yetişmekle görevli olan âlim ve zahid vekilinin ismi nedir?

 

C. 10- Ali bin Mehziyar.

 

S. 11- İmam Cevad (a.s)'ın vekili Ali bin Mehziyar'ın kabri nerededir?

 

C. 11- Ahvaz şehrindedir.

 

S. 12- İmam Cevad (a.s), depremi önlemekle ilgili Ali bin Mehziyar'ın mektubunun cevabında ne buyurdular?

 

C. 12- İmam Cevad (a.s), Ahvaz'da çok deprem olması hususunda Ali bin Mehziyar'ın mektubunun cevabında şöyle buyurdular: “Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerini oruç tutun, elbiselerinizi yıkayın, tertemiz elbiselerle Cuma günü dışarı çıkın ve birlikte dua edin. Allah Teala, böylece bu belayı sizden uzaklaştırmış olur.”

 

Ali bin Mehziyar diyor ki: “Mektubu aldıktan sonra, O hazretin buyurduğu gibi amel ettik ve ondan sonra artık deprem olmadı.

 

S. 13- İmam Cevad (a.s) ölümden korkan hasta öğrencisine nasıl bir örnek vermiştir?

 

C. 13- İmam Cevad (a.s) şöyle buyurdular: “Ey Allah'ın kulu! Sen ölümün ne olduğunu bilmediğin için ondan korkuyorsun, sana bir örnek veriyorum: Eğer bedenin kirli ve necis olur da onda yaraların çıkmasına sebep olursa ve bundan dolayı da çok rahatsız olsan ve hamama gidip yıkanmakla bütün bu kir, necis ve yaraların temizleneceğini bilmiş olsan o zaman hamama gitmek ister misin, istemez misin?”

 

Hasta adam; “Elbette çok çabuk hamama gitmeği ve bu pisliklerden temizlenmeyi isterim.” dedi.

 

İmam Cevad (a.s) onun bu sözü üzerine şöyle buyurdular: “çlüm, mümin bir kimse için hamam gibidir, bütün günahların temizlenmesinin en son aşamasıdır. Binaenaleyh ölüme doğru gitmiş olursan, gerçekte bütün üzüntü ve gamlardan kurtulup sevinç ve mutluluğa yönelmiş olursun; öyleyse hiç rahatsız olma.”

 

İmam Cevad (a.s)'ın bu sıcak ve şefkatli konuşması, o hastaya yeni bir ruh verdi ve böylece üzüntüleri sevinç ve neşeye dönüşmüş oldu.

 

S. 14- İmam Cevad (a.s) kaç yaşında, kimin emriyle zehirletildi ve onu zehirleyen kimdi?

 

C. 14- İmam Cevad (a.s), yirmi beş yaşında Abbasi halifesi Mu'tesim'in emri doğrultusunda Me'mun'un kızı olan eşi Ümmü Fazl'ın vesilesiyle zehirlenerek şehit edildi.

 

S. 15- İmam Cevad (a.s) ne zaman ve nerede şehit oldu?

 

C. 15- Hicret'in 220. yılının Zilkade ayının sonunda Bağdat'ta şehit oldu.

 

S. 16- İmam'ın eşi “Ümmü Fazl” niçin İmama kin besleyerek Onu şehit etti?

 

C. 16- Sebebi şu idi: İmam Cevad (a.s)'ın eşi Ümmü Fazl'ın çocuğu olmuyordu, İmam (a.s), İmam Hadi (a.s)'ın annesi olan “Semane” isminde bir cariyeyle evlendi, ondan çocuğu oldu. Bu yüzden “Ümmü Fazl” İmam Cevad (a.s)'a karşı kalbinde kin besledi ve nihayet onu zehirleyerek şehit etti.

 

S. 17- İmam Cevad (a.s)'ın katili kimdi ve ne ile Hazreti şehit etti?

 

C. 17-İmam (a.s)'ın katili, Me'mun'un kızı ve İmamın hanımı olan “Ümmü Fazl”dır; zehirli üzümle İmamı zehirleyerek şehit etmiştir.

 

S. 18- İmam Cevad (a.s)'ın katili nasıl ölmüştür?

 

C. 18- İmam Cevad (a.s) şahadet yatağına düştüklerinde, Ümmü Fazl yaptığı işten pişman olup ağlıyordu. İmam Cevad (a.s) şöyle buyurdular: “Neden Ağlıyorsun? Allah'a andolsun ki yakında kurtuluş yolu bulamayacağın bir dert ve fakirliğe duçar olacaksın”

 

Çok geçmeden “Ümmü Fazl” hasta oldu elinde ne varsa hepsini tedavisi için harcadı, ama iyileşemedi, dilenecek duruma düştü, yol üzerinde durup dilencilik yapıyordu, bu şekilde de dünyadan gitti.(3)

 

S. 19- İmam Cevad (a.s)'ın kabri nerededir?

 

C. 19- Bağdat içerisinde yer alan Kazimeyn semtindedir.