Ey Zəhra bağının solmayan gülü, Müjdəni səndən duymaq istərəm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir arzum var, Ya Rəbbim!

Hüseynin zəvvarı olmaq istərəm.

Öpüb, qəbri- zərihin qoxlayib,

Kərbəla mehmanı olmaq istərəm.

 

Allah’dan istərəm, mübtəla olam

Hüseynin yoluna can fəda edəm.

Hüseyni yaşayıb, Hüseyni ölüb,

Ölüncə yolunu getmək istərəm.

 

Hüseyn'can, qapında nök'ərəm, Ağa

Ləbteşnə Əsğərə qurbanam, Ağa

Qapında əbədi nökərin olub,

Sənin qapında ölmek istərəm.

 

Gəl, başım üstə son nəfəsimdə

Son anımda səni görmək istərəm.

Ey Zəhra bağının solmayan gülü,

Müjdəni səndən duymaq istərəm.

 

Məmmədova Sərvinaz